Category: Tak Berkategori

Sugeng Tanggap Warsa Bu Lurah

  Sugeng Tanggap Warsa Dumateng bu Lurah KHABIBAH Mugi Gusti paring panjang yuswo ingkang barokah, Mugi Gusti tansah midangetaken pandonga IBU LURAH , Mugi Gusti paring bagas kasarasan lan katentreman. AMIEENNN……

SENSUS PERTANIAN KELURAHAN LOWOKWARU 2013